Na základě Vašeho jednání s osobou zastupující naši společnost (viz PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENT se ZÁZNAMEM Z JEDNÁNÍ vyhotovený dne 20. 2. 2020) si přejete uzavřít pojištění:

Kombinované pojištění právní ochrany SINGLE

Zajistit si právní ochranu u D.A.S. je dobrým rozhodnutím, ušetří Vám čas, peníze a nervy.

V příloze Vám zasíláme:

Předsmluvní dokument – Informace pro zákazníka dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, záznam z jednání se zákazníkem a informace pro zákazníka dle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sjednaný mezi Vámi a osobou s Vámi jednající,
Informace pojistitele o charakteru pojištění,
Pojistné podmínky,
Návrh Pojistné smlouvy číslo 1234567  na pojištění ve Vámi požadovaném rozsahu
Zásady ochrany osobních údajů
Informační dokument o pojistném produktu
Informace o pojistiteli
Doporučený postup při žádosti o poskytnutí právní ochrany

Kdy začne pojištění platit?
Vaše pojištění začne platit až po úhradě pojistného uvedeného v pojistné smlouvě – tedy buď zaplacením celého pojistného nebo jeho první splátky ve lhůtě 1 měsíce od vyhotovení návrhu této pojistné smlouvy.

 

Takže to jsou fakta krom čísla pojištění které ještě platí.
Musím říci že čas mě pojištění určitě neušetřilo ba naopak. Už jen hloupé vyřizování postádá základy rozumu.

Co se týká pojistných podmínek tak spíš se jedná o reklamu než nějaká ustanovení či pravidla.

Pokračování bude 😉

Zkušenost s DAS

Post navigation


Napsat komentář