Šachy pravidla


Úvod

Hra královská s dlouhou historií. Co jiného dodat.

Hrací potřeby

 • Hrací deska 8×8
  cell a8cell b8cell c8cell d8cell e8cell f8cell g8cell h8
  cell a7cell b7cell c7cell d7cell e7cell f7cell g7cell h7
  cell a6cell b6cell c6cell d6cell e6cell f6cell g6cell h6
  cell a5cell b5cell c5cell d5cell e5cell f5cell g5cell h5
  cell a4cell b4cell c4cell d4cell e4cell f4cell g4cell h4
  cell a3cell b3cell c3cell d3cell e3cell f3cell g3cell h3
  cell a2cell b2cell c2cell d2cell e2cell f2cell g2cell h2
  cell a1cell b1cell c1cell d1cell e1cell f1cell g1cell h1
 • 2 sady kamenů skládající se z krále, královny, 2 věží, 2 jezdců, 2 střelců, 8 pěšců

Počet hráčů

2

Pravidla

Cíl hry

 • Dát soupeřovu králi mat.

  Výchozí situace

 • Bílí pěšci stojí v druhé řadě, ostatní bílé kameny stojí v první. V rohových polích jsou věže, vedle nich jezdci, dále ke středu jsou střelci. Na zbylém bílém poli stojí dáma a na černém král. Čerké kameny stojí v sedmé a osmé řadě, zrcadlově kopírují postavení bílých.

  Hra

 • Hru zahajuje bílý, potom je na řadě bílý. Dále se v tazích pravidelně střídají.
 • Hráč na tahu přenese jeden ze svých kamenů na jiné pole, buď volné, nebo obsazené soupeřovým kamenem. V druhém případě tento tah končí odstraněním soupeřova kamene z desky.
 • Kámen napadá pole, jestliže na tomto poli může provést braní.
 • Jednotlivé kameny se mohou pohybovat podle následujících pravidel:
  Pěšec
  se smí posunout pouze o jedno pole vpřed. Výjimkou je přesun z výchozího pole, kdy může být posunut o jedno nebo dvě pole. Pěšec, který bere soupeřův kámen, se nepřesune přímo vpřed, ale o jedno pole vpřed doprava nebo doleva diagonálně.

  Pohyb pesce

  Věž
  může postoupit přes libovolný počet volných polí ortogonálně v řadě nebo sloupci, kde se právě nachází.

  Pohyb veze

  Jezdec
  se přemisťuje zvláštním způsobem – o jedno pole v té řadě nebo sloupci, kde právě stojí, a bez zastávky pokračuje v pohybu o jedno pole v diagonálním směru, přičemž se od svého původního stanoviště vzdaluje. Jezdec jako jediná figura smí přeskakovat kameny, které mu stojí v cestě.

  Pohyb jezdce

  Střelec
  se přesunuje po diagonálách, na kterých právě stojí o libovolný počet volných polí.

  Pohyb strelce

  Dáma
  smí postoupit přes jakýkoli počet volných polí libovolným směrem – diagonálně i ortogonálně. Během jednoho tahu nesmí tyto směry kombinovat.

  Pohyb damy

  Král
  může postoupit libovolným směrem (ortogonálně i diagonálně) jen na sousední pole, které není ohroženo žádným soupeřovým kamenem. Výjimka platí při rošádě.

  Pohyb krale

  Rošáda
  je zvláštní druh tahu, kdy smí hráč posunout současně dva své kameny – krále a jednu z věží. Počítá se však jako tah králův. Král se přesune ze svého základního pole o dvě pole směrem k věži stejné barvy, která dosud stojí na svém výchozím poli. Pak je přemístěna i věž, k níž se král přiblížil, a když se přenese přes krále, zůstane stát za ním na sousedním poli ve stejné řadě.

  Rosada

 • Rošáda smí být provedena jen za těchto okolností:
  1. Králem ani věží ještě nebylo taženo.
  2. Pole, na kterém král stojí, které musí překročit, nebo které má obsadit, není ohroženo soupeřovým kamenem.
  3. Všechna pole mezi králem a věží, s nimiž bude rošáda provedena, jsou volná.
 • Když některý kámen skončí tah na poli obsazeném kamenem jiné barvy, je kámen jiné barvy zajat a odstraněn z desky.
 • Výjimkou je tzv. braní mimochodem. Pěšec ohrožující pole, které přešel soupeřův pěšec, jenž ze základního pole postoupil jedním tahem o dvě pole, může tohoto soupeřova pěšce brát, jako by tento pěšec postoupil pouze o jedno pole. Toto braní lze provést pouze jako bezprostřední odpověď.
 • Když pěšec dosáhne nejvzdálenější řady od výchozího pole, je ihned jako součást téhož tahu proměněn za dámu, věž, střelce nebo jezdce téže barvy. Volba hráče není omezena kameny, které byly dříve vzaty. Tato záměna se nazývá proměnou. Působnost proměněného kamene je okamžitá.
 • Král je v šachu, jestliže je ohrožen alespoň jedním soupeřovým kamenem, tj. tento kámen by mohl v příštím tahu vstoupit na královo pole. Hlášení šachu není povinné.
 • Král, který se v šachu, musí této hrozbě uniknout v bezprostředně následujícím tahu. A to přesunem na jiné, bezpečné pole, zajetím soupeřova kamene, který dává jeho králi šach, nebo zrušení šachu kamenem postavením mezi krále a šachující soupeřovu figuru.

  Konec hry

 • Nedokáže-li hráč zlikvidovat svým nejbližším tahem ohrožení svého krále a král zůstane dál v šachu, hra končí jeho porážkou. podle ustálené zvyklosti se říká, že dostal mat.
 • Hráč, který považuje svou situaci za beznadějnou a nechce mařit čas, může prohlásit, že se vydává. Vítězem je soupeř, aniž by musel dát králi mat.
 • Partie je nerozhodná:
  1. Pokud král hráče, který je na tahu, není v šachu a hráč nemůže provést žádný přípustný tah. Říká se, že partie skončila patem.
  2. Na základě dohody mezi oběma hráči v průběhu hry.
  3. Jestliže se stejná pozice může právě potřetí vyskytnout nebo se již potřetí vyskytla.
  4. Pokud oba hráči provedli posledních 50 po sobě následujících tahů, aniž byl brán nějaký kámen nebo bylo taženo pěšcem.
  5. Když zůstaly ve hře takové kameny, které neumožňují dosáhnout jednomu z hráčů vítězství:
   1. Dva osamělí králové.
   2. Král se střelcem stojí proti králi a střelci a oba střelci jsou buď na bílé nebo na černé diagonále.
   3. Král stojí proti králi a střelci, nebo proti králi a jezdci.

Poznámka

Oficiální pravidla obsahují ještě poučky o tahu toho kamene, kterého se hráč dotkl jako na prvního. V obdobném znění by se měly dodržovat u všech her, a tak se tu jimi nebudu podrobně zabývat.
Šachy veřejně

Post navigation


Napsat komentář