„Chybějící“ rok nula
Systém našeho letopočtu počítaného od domnělého data narození Ježíše byl vyvinut mnichem jménem Dionysius Exiguus. O několik generací později anglosaský dějepisec Beda Ctihodný, který znal Dionysiovy práce, používal toto datování ve své Církevní historii anglického lidu, dokončené roku 731. Ve stejném díle poprvé použil latinský ekvivalent pro výraz před Kristem a tím zavedl počítání letopočtu bez roku nula, přestože nulu znal a používal ve svém computu.

Rok 0

Post navigation


Napsat komentář