Standart wifiny pokročil do další fáze bude zapotřebí udělat pletivo 😉 Měl bys to zvládnout sám.
Problém je umístnění a propustnost současného internetu.
Prosím brát jen jako informační video.
Nékupovát !!!

Aby to měl bráchá těžší /jednodušší/

Post navigation


Napsat komentář